เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@domeholiday

Travel License : 11/01051

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง Hello Hongkong ไหว้พระ 9 วัด แถมวัดชีซาน 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง Hello Hongkong ไหว้พระ 9 วัด แถมวัดชีซาน 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง Hello Hongkong ไหว้พระ 9 วัด แถมวัดชีซาน 3วัน 2คืน

เที่ยวฮ่องกง Hello Hongkong ไหว้พระ 9 วัด แถมวัดชีซาน 3วัน 2คืน วัดแชกงหมิว องค์เก่าไซ่กง เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ วัดเจ้าแม่ทับทิม วัดกวนอู วัดปักไต่ ช้อปปิ้งนาธาน

รหัสทัวร์

HK_CX00088

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

05 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

22,322บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Cathay Pacific

เม.ย. 67

23,332฿

05-07

23,332฿

06-08

25,552฿

12-14

28,882฿

13-15

28,882฿

14-16

23,332฿

19-21

23,332฿

21-23

23,332฿

22-24

23,332฿

23-25

22,332฿

24-26

23,332฿

26-28

22,322฿

28-30

25,552฿

29-01พ.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

23,332

23,332

23,332

7,000

10,000

-

20

28 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

22,322

22,322

22,322

7,000

10,000

-

20

29 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67

25,552

25,552

25,552

7,000

10,000

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์

Day : 2

แชกงองเก่าแก่ (ไซ่กง) - เจ้าแม่กวนอิมวัดชีซาน - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮงฮำ – ร้านจิวเวลรี่, ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาร

Day : 3

เจ้าแม่ทับทิม - วัดกวนอู - วัดปักไต่ (เทพนาจา เทพเปลี่ยนใจ) - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง