เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@domeholiday

Travel License : 11/01051

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ซุปตาร์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกวมั้ยจ้ะพี่จ๋าา 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ซุปตาร์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกวมั้ยจ้ะพี่จ๋าา 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ซุปตาร์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกวมั้ยจ้ะพี่จ๋าา 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ซุปตาร์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกวมั้ยจ้ะพี่จ๋าา 5วัน 4คืน ชมความสวยงามของธรรมชาติที่ได้การรับรองเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก "อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว" นั่งกระเช้าชมความสวยงาม อุทยานแห่งชาติหวงหลง ช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินชุนซีลู่ พิเศษ เมนูต้นตำรับ สุกี้หมาล่าหม้อไฟ

รหัสทัวร์

CN_VZ00150

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

19 มิ.ย. 67 - 08 ส.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

20,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

มิ.ย. 67

20,888฿

19-23

ก.ค. 67

21,888฿

18-22

22,888฿

25-29

ส.ค. 67

22,888฿

08-12

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

20,888

22,888

22,888

6,000

5,000

14,888

20

18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

21,888

23,888

23,888

6,000

5,000

15,888

20

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

22,888

24,888

24,888

6,000

5,000

16,888

20

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

22,888

24,888

24,888

6,000

5,000

16,888

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน

Day : 2

เมืองเฉิงตู - ทะเลสาบเตี๋ยซีหรือเตี๋ยซีไห่ - ร้านชา – เมืองโบราณซงพาน

Day : 3

เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเวียนประจำทางภายในอุทยานฯ)

Day : 4

ร้านหยกหรือร้านผ้าไหม – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมค่ากระเช้าขาขึ้นและรถแบตเตอรี่) – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเฉิงตู - ร้านยา - สะพานโบราณอันชุน

Day : 5

เมืองเฉิงตู – ร้านหมอนโอโซน – วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง