dot dot
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์ประเทศไทย
Bus tour เปิดประตูสู่อาเซียน
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ อาเซียน
เวียดนาม เปิดประตูสู่ อาเซียน
ทัวร์ จีน
ทัวร์กัมพูชา อาเซียน
Myanmar Tour

 

 

 

 

 

ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน Hello Summer in Korea

HELLO SUMMER IN KOREA

เกาหลี 5 วัน 3 คืน (XJ)
หมู่บ้านเทพนิยาย สวนสนุก EVERLAND โซลทาวเวอร์ ONE MOUNT เกาะนามิ ช้อปปิ้ง เมียงดง อินซาดง
กำหนดการเดินทาง: มิถุนายน-กันยายน 59
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
โปรแกรมทัวร์เกาหลี
 Click

More...
HELLO HANOI

HELLO HANOI icon

ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (Nok Air)
ฮานอย วิหารวรรณกรรม สุสานโฮจิมินห์ มรดกโลกอ่าวฮาลอง ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
กำหนดการเดินทาง: มิถุนายน-กันยายน 59
ราคาเพิ่มต้น 10,900 บาท
โปรแกรมทัวร์ฮานอย ฮาลอง Click

More...
๋Jeju Plus + Joy Spring 4 day 2 night

TAIWAN 5 DAYS icon

ไต้หวัน 5 วัน (Nokscoot)
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา/วัดเหวินหวู่/ชมหินเศียรราชินี อุทยานเย๋หลิ่ว/หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น/ตึกไทเป101
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน-สิงหาคม 59

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน  Click

More...


พม่า ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน icon

พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (Nok Air)
ย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวดากอง/เทพเจ้าทันใจ/พระธาตุอินทร์แขวน/พระธาตุมุเตา พักโรงแรมเรือระดับ 5 ดาว
กำหนดการเดินทาง: มิถุนายน-กันยายน 59 ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

โปรแกรมทัวร์พม่า
Click

More...
SPARKLING SUMMER IN TOKYO

ญี่ปุ่น โตเกียว 4 วัน (Air Asia X)
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 
ถ่ายภาพกับกันดั้มยักษ์สัญลักษณ์โอไดบะ
เยือนหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค 
เก็บภาพประทับใจคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ โตเกียวสกายทรี
ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

กำหนดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น มิถุนายน - กันยายน 2559 
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว Click

ข้อมูลเพิ่มเติม

WONDERFUL HANOI HALONG SAPA

ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 5 วัน (DD)
ชมความงามเมืองซาปา เมืองหลังคาอินโดจีน
สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต
ชมความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน
ช้อปปิ้งไนท์บาซาร์ฮาลอง /ถนน36สาย
คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ 
นอนฮานอย 1 คืน // ฮาลอง 1 คืน // ซาปา 2 คืน

กำหนดการเดินทางทัวร์เวียดนาม มิถุนายน - กันยายน 2559
ราคาเริ่มต้น 
14,900 บาท
 
โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ซาปา Click

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมดาน-ทะเลสาบโทบ้า-บราสตากี้

เมดาน..สวิสเซอร์แลนด์แดนอิเหนา
วังสุลต่าน - พาราพัท - ทะเลสาบโทบ้า
เผ่ากินคน - บราสตากี้ - ภูเขาไฟสินาบุง
ช้อปปิ้งตลาดผลไม้ / ผ้าบาติก 

กำหนดการเดินทาง  เดินทางทุกวันพุธ  ราคา 18,900.-

รอบสงกรานต์ 11-15, 13-17 เม.ย. ราคา  19,900.-

โปรแกรมทัวร์เมดาน   Click

ข้อมูลเพิ่มเติม

ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน (XJ)
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 
เก็บภาพความประทับใจคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ โตเกียวสกายทรี
ขึ้นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ชั้น 5
ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ช้องปิ้งชินจูกุ / โกเทมบะเอ้าท์เล็ต

กำหนดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น มิถุนายน - กันยายน 2559
ราคาเริ่มต้น  25,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
Click

ข้อมูลเพิ่มเติม

DELIGHT SOUTH VIETNAMicon

โฮจิมินห์-ดาลัท-มุยเน่ 4 วัน (Nok Air)
เที่ยวครบโฮจิมิมห์ซิตี้ เมืองเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม / ผจญภัยในทะเลเวียดนามที่ มุยเน่ / ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม / สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท สวิสเซอร์แลด์ที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี / ช๊อปปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น

กำหนดการเดินทางทัวร์เวียดนาม มิถุนายน - สิงหาคม 2559
ราคาเริ่มต้น 
11,900 บาท
 

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม Click

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน Hello Summer in Korea

สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (Jetstar)
สนุกกับเครื่องเล่นใน UNIVERSAL STUDIO เต็มวัน
สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่านำมาซึ่งโชคลาภ
ชม WONDERFUL LIGHT โชว์แสงสีเสียง ผ่านม่านน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย
เที่ยวแบบเต็มวันไปเช้า-กลับดึก 

กำหนดการเดินทางทัวร์เกาหลี มิถุนายน - กันยายน 2559
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
 Click

ข้อมูลเพิ่มเติม

SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO 5D3N BY XJicon

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต 5 วัน (XJ)
เที่ยวญุี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา
ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาล
สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ เมืองหลวงเก่านารา
เยือนหมู่บ้านโบราณคายาบูกิ โร ซาโตะ 

กำหนดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น
มิถุนายน - กันยายน 2559 
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น  Click

ข้อมูลเพิ่มเติม

AMAZING HANOI SAPA 4D3N icon

ฮานอย-ซาปา 4 วัน (Nok Air)
ชื่นชมความงามเมืองซาปา เมืองหลังคาอินโดจีน
สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้านก๊าตก๊าต
ชมความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน
ผ่อนคลายกับสายน้ำที่น้ำตกเงิน
คารวะสุสานลุง วีรบุรุษชาวเวียดนาม
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ/ถนน36สาย

กำหนดการเดินทางทัวร์เวียดนาม มิถุนายน - กันยายน 2559 
ราคาเริ่มต้น 12,900  บาท

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ซาปา  Click

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิงคโปร์ Super Save icon

สิงคโปร์  3 วัน Super Save ราคาโดยใจ เริ่มต้น 14,900.- 

นอนโรงแรมใหม่ ดี สะอาด สบาย ใกล้แหลางช้อปปิ้งใหม่ๆ 

เดินทางช่วง มกราคม - พ.ค.2559

รายละเอียดโปรแกรม :  Click

ข้อมูลเพิ่มเติม

BUS TOUR
ทัวร์ จีน สิบสองปันนา เส้นทางสายไหม bus tour
ทัวร์จีน โดยรถโค้ช vip bus tour
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หนานหนิง ฮานอย เชียงตุง เชียงรุ้ง สิบสองปันนา สวนม่านเทิง วัดหลวงเมืองลื้อ โชวพาราณสี อุทยานวัฒนธรรม เส้นทางที่คุณต้องไป R3 A เส้นทางสายไหม ร้อยเรียงเชื่อมสัมพันธ์ ความผูกพันธ์ ไทย ลาว จีน ด้วยวัฒนะธรรม
More...

มาเลเซีย สิงคโปร เปิดประตูสู่อาเซียน ท่องเที่ยว AEC Travel and Tour
ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ โดย รถโค้ช VIP Bus Tour
มาเลเซีย สิงคโปร์ ท่องเที่ยว ภายใต้กรอบ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้าย ๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง
More...

 

 

 

 

จองตั๋ว เครื่องบิน ราคาพิเศษ จองด่วน
จองตั๋ว ราคาพิเศษ ตั๋วเครื่องบิน

  

HOME   |   PROGRAM TOUR  |   HOTELS   |   FLIGHT   |   CAR   |   CRUISES   |   PROMOTION   |   SERVICE   |   ABOUT US  |   CONTACT US   |   AGENT LOGIN